KOMPETENCER

 • Vores kerneområder er projektering, byggeledelse og økonomistyring for både private og erhverv.
 • Økonomiberegninger og udførelse af udbuds materiale ved renovering.
 • Kvalitetskontrol og myndighedsbehandling af byggesager.
 • Vi har stor erfaring med opgaver inden for totalrenovering og istandsættelser samt udskiftning af tag, vinduer, facaderenoveringer og afløbsinstallationer / kloak.
 • Vurderinger af bygningernes vedligeholds stand og udarbejdelse af vedligeholds rapporter og budgetberegning.
 • Statiske beregninger på fundamenter, murværk, træ- og stålkonstruktioner samt tagkonstruktioner.
 • Ejendomsbesigtigelser i forbindelse med huskøb.

Ethvert byggeprojekt består, ud over den udførende del, af en række opgaver som skal sikre det endelige resultat. Disse opgaver varetages typisk af en byggerådgiver, som dermed er bygherres repræsentant på den enkelte entreprise, men som også i større eller mindre grad kan/bør være en del af arbejdet både før, under og efter byggeriet. Det er naturligvis bygherres beslutning hvor i processen og til hvilke opgaver, man ønsker at få den faglige ekspertise fra en byggerådgiver, og dermed også hvor meget ansvar (økonomisk og tidsmæssigt) man magter.

Hvad skal jeg overveje  ?

Når ideen til ombygning kommer, er der en del man skal være opmærksom på:

Hvilke ønsker og krav er der til slutresultat.

 • Hvilke muligheder er der indenfor økonomi, arkitektur og æstetik.
 • Valg af fagområder (Tømrer, Murer, Maler, VVS, Blikkenslager, Elektriker, Kloak mm.)
 • Totalentreprise eller delentreprise.
 • Udformning af skitser / løsningsforslag.
 • Overvejelse om brug af arkitekt (Tegningsmateriale).
 • Overvejelse om brug af ingeniør (Ved konstruktions beregninger).
Når økonomi og ide er afklaret, er det tid til udforme udbudsmaterialet, som skal skabe ens konditioner for de entreprenører som efterfølgende skal byde ind på opgaven.

 • Konditioner for budgivning.
 • Opsætning af udbudsmateriale
 • Hvilke Entreprenør(er) skal inviteres til budgivning.
 • Baggrundstjek og opfølgning.
 • Dialog til/med Entreprenør(er).
Tilbudsfasen kan være en relativ simpel proces hvis man bare ser på pris. Der er dog en del andre parametre som er vigtige, hvor der herunder er oplistet et par af dem.

 • Gennemgang af afgivne tilbud.
 • Økonomiske og faglig sammenligning af del entrepriser.
 • Udformning / godkendelse af kontrakt materiale.
Byggefasen er den mest omfangsrige del af den samlede proces. Det kræver en hel del tid og faglig erfaring, at styre og kontrollere de enkelte fagentrepriser. Både kvalitetsmæssigt, tidsmæssigt og økonomisk.

 • Gennemgang af projektplan.
 • Afholdelse af ugentlige byggemøder.
 • Afrapportering / opfølgning af byggemøder.
 • Kvalitetssikring af del entrepriser.
 • Kontrol af økonomi kontra udførelse.
 • Godkendelse af afregning.
Afslutningen på projektet kan være en besværlig eller nem proces. Det hele handler om de forgående opfølgninger.

 • Gennemførelse af afleveringsforretning.
 • Udførelse af evt. mangelliste og opfølgning heraf.
 • Afsluttende aflevering (KS, godkendelser).

Når kvalitet og økonomi skal prioriteres.

KONTAKT OS